BMWT Nieuwsbrieven

BMWT Nieuwsbrieven  

BMWT-Keur

Vlietweg 17u
2266 KA Leidschendam
E-mail: secretariaat@bmwt.nl
Internet: www.bmwt.nl
Tel.: 070-3010103

Volg BMWT op LinkedIn, Facebook, YouTube en Twitter
Regels voor de heftruck
Dat je met een heftruck niet door het magazijn moet scheuren, dat is bekend. Maar onveilige situaties hoeven niet per se te worden veroorzaakt door medewerkers, soms komen ze voort uit de heftrucks zelf. Aan welke wettelijke eisen moeten die voldoen?

Bovenstaande vraag – aan welke wettelijke eisen moeten heftrucks voldoen? – valt niet eenduidig te beantwoorden. De reden: heftrucks zijn er in verschillende soorten. Zo zijn sommige uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen. Zulke heftrucks mogen uiteraard niet worden aangedreven door een dieselmotor, want diesel produceert kankerverwekkende uitlaatgassen. In plaats daarvan moet een bedrijf kiezen voor een elektrotruck.

Andere heftrucks zijn juist bedoeld voor gebruik in de open lucht. Voor zulke trucks is een dieselmotor wel toegestaan, maar hier gelden tevens nieuwe eisen. De bestuurder moet bijvoorbeeld goed beschermd zijn tegen slechte weersomstandigheden en de signalering en verlichting moeten voldoen aan de Wegenverkeerswet. En o ja, de verbrandingsmotoren kunnen heel heet worden, dus moeten die voldoende zijn afgeschermd.

Verschillende soorten trucks dus – maar toch kunnen we terugvallen op een rijtje regels die van toepassing zijn op alle soorten.
  • Allereerst een eis die iedere automobilist zal herkennen: de heftruck moet zijn voorzien van een werkende claxon en – in het geval van een heftruck met een open constructie – een veiligheidsgordel of veiligheidsbeugel.
  • Ook logisch: de bestuurder moet goed zicht hebben op zijn last en de omgeving. Dat betekent onder andere dat de spiegels goed moeten zijn afgesteld.
  • Eventuele alarmsignalen moeten duidelijk zijn te horen. Ook moet iedereen weten om welk signaal het gaat.
  • De symbolen en opschriften op de heftruck moeten goed zijn te lezen.
  • De heftruck is voorzien van een noodstop: als de bestuurder daarop drukt, komt de heftruck meteen tot stilstand.
  • Als de heftruck beschikt over accu's, beschikken die op hun beurt over hijsvoorzieningen. Op deze manier kunnen ze efficiënt en veilig worden gewisseld.
  • Verder is het belangrijk om de bestuurder goed te beschermen tegen voorwerpen die naar beneden komen. Vandaar het belang van een goede veiligheidskooi.
  • Ook wil een werkgever natuurlijk voorkomen dat de last, of delen daarvan, naar beneden komen als de mast achterover helt. Daarom is een heftruck voorzien van een zogenoemd lastrek.
  • En tot slot is het natuurlijk niet gewenst dat heftrucks vanzelf gaan rijden. Dus moeten ze zijn uitgerust met een aanwezigheidsdetectie.
Er gelden dus veiligheidseisen voor de heftruck zelf – maar dat is niet alles. Minstens zo belangrijk is hoe een bedrijf met die heftruck omgaat. Bedenk dat zo'n heftruck minimaal één keer per jaar moet worden gekeurd door een deskundige. En bovendien is het buitengewoon verstandig om zo'n truck alleen te laten besturen door iemand met een heftruckcertificaat.

Met BMWT-Train heeft u een merk-specifieke opleiding door deskundige trainers. De inhoud van de training en de kwaliteit wordt bewaakt door toetsing van het trainbedrijf en steekproeven op de trainingen. Het BMWT-Train-pasje staat voor kwaliteit.
En als u uw heftruck laat keuren via een BMWT-erkend Keur bedrijf dan voldoet u direct aan de ARBO-wetverplichting en wordt uw materieel deskundig gekeurd.